change font dimension

A- A A+

change layout site

change the site contrast

screen reader

Slovak Republic

National Information Centres

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic - Centre for Recognition of Diplomas

Stromová 1
813 30 Bratislava 1
Slovenská republika - Slovak Republic

Phone: +421 2 593 74 923
E-mail: sudv@minedu.sk
Website: http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
Head of Centre: Ms. Alena Fodorová, Head of the Centre

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

Link(s): Slovak, English

Framework

No link is available at this time.

Self-Certification

No link is available at this time.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Slovak Accreditation Agency for Higher Education

Link(s): Slovak, English

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic - Centre for Recognition of Diplomas

Link(s): Slovak, English

Statement(s)

No link is available at this time.

TOP